دسته بندی: روان کاوی

این متن برای عشق پیش از ازدواج

رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند

تا حالا به رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند فکر کرده اید؟ تا حالا شده به فردی برخورد کنید که قصدخودکشی داشته باشد؟ با فردی که قصد خودکشی دارد چگونه برخورد کنیم؟ امروز میخواهیم

روان کاوی
حمیدرضا عزیزی

علائم اسکیزوفرنی

علائم اسکیزوفرنی چیست؟   توضیح اسکیزوفرنی: اسکیزوفرنی یه بیماری روانی مزمن هست که بر روی عقل و تفکر و رفتار انسان ها تاثیر میگذارد و فرد مبتلا ارتباط خودش را با محیط اطراف از دست

اسکرول به بالا