توهم چیست؟ آیا انواع توهم را میشناسید؟

داشتن سلامت روان در بین افراد جامعه یک رکن بسیار مهم محسوب میشود. تمام دولت ها و کشورها به دنبال این هستند که به ایجاد قوانین درست، به سلامت روان افراد جامعه آسیب نرسانند چرا که این مسئله علاوه بر آسیبی که به خود افراد وارد خواهد کرد، برای جامعه نیز هزینه های بسیاری در …

توهم چیست؟ آیا انواع توهم را میشناسید؟ ادامه مطلب»