بیماری هایی که بیشتر سراغ بانوان می آید

با توجه به اینکه در تقویم روز زن وجود دارد و آن را جشن میگیریم آیا چیزی درمورد سلامت روانی زن ها و افزایش نشاط آنها میدانید؟ لازم است موضوعاتی که باید در مورد آن ها و سلامت شان صحبت شود را نیز بدانیم. موارد بسیاری درمورد سلامت روان و بیماری های روانی وجود دارد …

بیماری هایی که بیشتر سراغ بانوان می آید ادامه مطلب»