پیامد های کودک آزاری و بی توجهی به کودکان چیست؟

آیا می دانید علائم هشدار دهنده کودک آزاری و بی توجهی چیست؟ کودک آزاری فقط به معنای کبودی دور چشم کودکان نیست. اذیت و آزار جسمانی به دلیل علائمی که از خود به جای می گذارد، مسئله بسیار تکان دهنده ای هستند. برای کسب اطلاعات در این زمینه پیشنهاد می‌کنم در این مطلب ازبعلاوه زندگی همراه …

پیامد های کودک آزاری و بی توجهی به کودکان چیست؟ ادامه مطلب»