لازمه های ازدواج (هیجانی و اجتماعی)

یک سری لازمه های ازدواج (هیجانی و اجتماعی) وجود دارد.!! برای ازدواج تنها رسیدن به بلوغ جنسی در پسران و دختران کافی نیست . بلکه باید فرد به بلوغ هیجانی ، روانی یا عاطفی برسد. منظور از بلوغ روانی این است که نگاه به زندگی فرد ، با یک کودک یا نوجوان تغییر کند. این …

لازمه های ازدواج (هیجانی و اجتماعی) ادامه مطلب»