فکرِ غذای ذهنتان هستید؟

 غذا‌ی ذهنتان را تامین کنید. غذای ذهن، با شنیدن این کلمات، خوب اولین شباهتی که به فکرمان خواهید رسید خوردن غذا برای سیری شکممان است؛ دقیقا همینطور است! مغز ما کارخانه تولید افکار در طور روز و شب است. این کارخانه طبیعی ست که نیاز به یک سری مواد اولیه برای بهبود کار دارد. اما …

فکرِ غذای ذهنتان هستید؟ ادامه مطلب»