کاهش توقع از دیگران

بزرگترین دلیل ناامیدی و ناکامی های آدمیاین استه که مهارت کاهش توقع از دیگران را در خود تقویت نکرده است و تاثیر این مسئله در روابط کاری و عاطفی جدی تر است. اینکه بتوانید توقعاتتان را از بقیه را به کمترین حد ممکن برسانید باعث میشود کمتر عذاب بکشد:) . اگر شما هم از آن …

کاهش توقع از دیگران ادامه مطلب»