6 ویژگی مهم یک خانواده موفق

کوچک ترین نهاد اجتماعی در یک کشور خانواده است که تاثیر بسیاری بر سلامت افراد و همچنین سلامت افراد جامعه دارد. داشتن یک خانواده موفق نیاز تلاش همه افراد خانواده برای اصلاح رفتار و بهبود شرایط میباشد. امروزه ایجاد یک خانواده موفق سخت تر و پیچیده تر شده است و جنبه های مختلفی برای ارزیابی …

6 ویژگی مهم یک خانواده موفق ادامه مطلب»