رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند

تا حالا به رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند فکر کرده اید؟ تا حالا شده به فردی برخورد کنید که قصدخودکشی داشته باشد؟ با فردی که قصد خودکشی دارد چگونه برخورد کنیم؟ امروز میخواهیم رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند را مورد بررسی قرار دهیم. خودکشی یا انتحار عملی عمدی است که باعث …

رفتار با شخصی که میخواهد خودکشی کند ادامه مطلب»