تعریف افسردگی: راه درمان افسردگی چیست؟

امروزه بیماری افسردگی یکی از بیماری های رایج در بین افراد میان سال میباشد کهبه طور خفیف و یا پنهانی به آن مبتلا هستند و یا قبلا آن را تجربه کرده اند. با توجه به پیامدهای این بیماری یافتن راه درمان و جلوگیری از وقوع آن میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در ادامه این …

تعریف افسردگی: راه درمان افسردگی چیست؟ ادامه مطلب»