علائم وسواس و راه درمان آن چیست؟

وسواس، وسواس فکری،وسواس فکری عملی (OCD)یا اختلال شخصیت وسواسی چیست؟ احتمالا در زندگی افرادی را مشاهده کردید که دچار این نوع اختلال شده اند. در زندگی تمام افراد برخی از حساسیت ها و سخت گیری هایی نسبت به هر چیزی دارند که درصد بسیاری از آنها طبیعی هستند؛ اما بیماری وسواس نوعی غیرطبیعی از این حساسیت …

علائم وسواس و راه درمان آن چیست؟ ادامه مطلب»