زندگی مشترک

چرا عمر زندگی مشترک کوتاه میشود؟   مقدمه: زوج های جوان پس از شروع زندگی مشترکشان وارد دنیای تازه ای میشوند، دنیایی که کلی اهداف و آرزو برایش دارند… پس چی میشود که یک زندگی به بن بست میرسد؟ وقتی تعهدات بیش از اندازه به همدیگر بدهید. *( وعده هایی که نمیتوانید به آنها عمل …

زندگی مشترک ادامه مطلب»