علائم اسکیزوفرنی

علائم اسکیزوفرنی چیست؟   توضیح اسکیزوفرنی: اسکیزوفرنی یه بیماری روانی مزمن هست که بر روی عقل و تفکر و رفتار انسان ها تاثیر میگذارد و فرد مبتلا ارتباط خودش را با محیط اطراف از دست میدهد، بهتر است که این بیماری را بشناسیم و اگر اطرافمان چنین آدمهایی هستن با آنها به درستی برخورد کنیم. …

علائم اسکیزوفرنی ادامه مطلب»