۵ تفریح خانگی در دوران کرونا با خانواده

نزدیک به یک سال است که کرونا و خانه نشینی به یک سبک زندگی تبدیل شده است. این ویروس سرکش اما ، نه تنها به ریه هامان آسیب میزند بلکه در مواردی هم روح و روانمان را هدف میگیرد. پس تفریحات مختلف خانوادگی میتواند کمک زیادی به تغییر روحیه اعضای خانواده بکند. کیک و شیرینی …

۵ تفریح خانگی در دوران کرونا با خانواده ادامه مطلب»